Privacybeleid

Ingrid Vekemans Photography verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.ingridvekemans.com en bij info@ingridvekemans.com.
 
Verwerkingsdoeleinden

Ingrid Vekemans Photography verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, en het verzenden van marketing). Ingrid Vekemans Photography verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van personen die zich specifiek voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven. De nieuwsbrief wordt verstuurd zodra er nieuwe workshops of  safari's op de website worden gepubliceerd of in geval van nieuwe producten of speciale aanbiedingen. Ingrid Vekemans Photography slaat bij de contactformulieren op de website het IP-adres van de zender op om spammers te kunnen identificeren; het zo opgeslagen IP-adres wordt niet met derde partijen gedeeld.
 
Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.[(a) (toestemming) voor personen die zich specifiek voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven en (f) (noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen) voor klanten] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Betrokken categorieën van persoonsgegevens

Enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten van Ingrid Vekemans Photography worden bijgehouden. Voor het geval van de aankoop van een product of dienst bijvoorbeeld, zijn dat de gegevens nodig voor de facturatie; voor het versturen van de nieuwsbrief, is dit enkel uw e-mailadres en het IP-adres en de GPS-coördinaten van de locatie waar u zich voor de nieuwsbrief heeft ingeschreven.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere ondernemingen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Ingrid Vekemans Photographyverbonden zijn en partners buiten de EER waarvan het beschermingsniveau als passend wordt erkend door het EU-US privacy shield;

Ingrid Vekemans Photography garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

De op deze website aangekondigde fotosafari's worden uitgevoerd in samenwerking met TUI Wereldreizen. Op de fotosafari's zijn de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van TUI van toepassing. Alle informatie hierover vindt u hier: https://www.tui.be/nl/reisvoorwaarden.

Wanneer u gegevens aan TUI verstrekt, is hierop de privacyverklaring van TUI van toepassing. Deze kunt u hier raadplegen: https://www.tui.be/nl/privacy-overeenkomst.
 
Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of die noodzakelijk is voor het verlenen van de door u gevraagde diensten.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f).

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere onderneming. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
 
  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@ingridvekemans.com

De klant kan zich ook op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief door de optie die daarvoor voorzien is onderaan elke nieuwsbrief of door eenvoudig bericht met uw verzoek aan info@ingridvekemans.com. Uw gegevens worden dan zo snel mogelijk verwijderd.
 
Mailchimp en onze nieuwsbrief

Voor de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van de diensten van Mailchimp. Opdat de nieuwsbrief zou kunnen verstuurd worden door Mailchimp, wordt uw e-mailadres met Mailchimp gedeeld en opgeslagen op servers buiten de EU. Mailchimp gebruikt deze informatie in overeenstemming met zijn eigen privacybeleid. Mailchimp gebruikt ook bepaalde technologieën, zoals pixels en webbakens, in de nieuwsbrieven die via Mailchimp verstuurd worden. Deze technologieën laten Mailchimp toe om te detecteren of u de nieuwsbrief hebt geopend of aangeklikt en zo ja, de datum, het uur en het IP-adres dat aan het openen of aanklikken verbonden is. Voor meer informatie over Mailchimp's gebruik van deze technologieën, kunt u hun Cookie Verklaring raadplegen.
 
Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er worden enkele technische cookies gebruikt door www.ingridvekemans.com, die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.
 
Verder zijn er ook enkele cookies die afkomstig zijn van Google Analytics. 
 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics
 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze cookies leveren Ingrid Vekemans Photography echter geen e-mailadressen, IP-adressen of locatiegegevens van u. Bovendien werden de IP-adressen binnen Google Analytics geanonymiseerd, zodat Google Analytics slechts een stukje van uw IP-adres kan opslaan.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen (b.v. via deze link). Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 
DEZE PRIVACYVERKLARING KAN REGELMATIG WORDEN AANGEPAST OM TE VOLDOEN AAN NIEUWE WETGEVING, RICHTLIJNEN OF ANDERE OMSTANDIGHEDEN. HET IS DAAROM AAN TE RADEN DAT U DEZE PAGINA OP REGELMATIGE BASIS OPNIEUW CONSULTEERT VOOR UPDATES.